Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Info

Teade (14.04.2016)

AS Trigon Asset Management (edaspidi „Fondivalitseja"), asukoht Viru väljak 2, Tallinn, Eesti Vabariik, registrikood 11339670, teavitab Trigon Ida-EL Põllumaa Fondi ning Trigon Ukrainian Property Kinnisvarafond II (edaspidi ühiselt „Fondid") likvideerimisest. Fondid ei olnud kunagi tegevust alustanud ega osakuid emiteerinud, seetõttu ei ole Fondidel ka olnud ühtegi osakuomanikku. Fondivalitseja taotlusel andis Finantsinspektsioon likvideerimiseks loa 11.04.2016. a otsustega nr 4.1-1/51 ning 4.1-1/52. Fondide depositoorium on Swedbank AS. Fondi võlausaldajatel palume fondi vastu nõuded esitada hiljemalt 11.06.2016. a. Nõudeid ja avaldusi võetakse vastu Fondivalitseja asukohas tööpäeviti kl 9-17 ning aadressil trigon@trigoncapital.com.