Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Märkus

Käesoleva veebilehe materjali on koostanud AS Trigon Capital või äriühingud, mis kuuluvad Trigon Capital Gruppi.

Materjal sisaldab eelkõige fakte ja teavet fondide ja investeeringute kohta, mida valitsevad AS Trigon Funds ja AS Trigon Asset Management. Teave käesoleval veebilehel on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja ei ole ettenähtud levitamiseks ega paku investeerimisalast, õiguslikku ega maksustamisalast nõuannet.

Mistahes käesoleval veebilehel avaldatud teave ei ole osakute pakkumine või ettepanek märkida osakuid. Lehel kajastatud informatsioon ei ole mõeldud andmaks finantsnõu ja seda ei tuleks selliselt ka käsitleda. Fondi investeeringutega kaasnevad riskid, mille tõttu on investoril oht kaotada osa või kõik oma investeeringutest. Fondi varasem tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus. Fondi osakute hind ja tootlused võivad nii langeda kui ka kasvada. Investorid ei pruugi saada tagasi kogu investeeritud summat.

Mõned avaldused käesoleval veebilehel on tulevikku suunatud. Selliste tulevikku suunatud avalduste ja teabe aluseks on Trigoni äriühingute spetsialistide arvamused või spetsialistide oletused, mille aluseks on Trigonile teadaolev informatsioon. Tulevikku suunatud avaldused kajastavad praeguseid Trigoni ja tema tütarettevõtete (ja nende juhtide) arvamusi seoses tuleviku sündmustega, millega kaasnevad teatud riskid, ebakindlus ja oletused. Mitmed faktorid võivad põhjustada fondi või investeeringute tulemuslikkuse erinemist ajaloolisest või teatud eeldustel tehtud oodatavatest tulemustest.

Trigon Capitali, tema tütarettevõtete ja juhtide parimate teadmiste kohaselt on käesoleval veebilehel sisalduv teave fondidest ja investeeringutest õige ja mitteeksitav. Veebilehel olev informatsioon võib aja jooksul muutuda. Trigon Capital, tema tütarettevõtted ja juhatus ei vastuta investorite tehtud otsuste eest käesoleva veebilehel avaldatud teabe põhjal, välja arvatud vastutus, mis on määratud Eesti Vabariigi seadusega. Seega, potentsiaalsed investorid ei tohiks liigselt sõltuda faktidest, andmetest ja tulevikku suunatud avaldustest, mis sisalduvad käesoleval veebilehel.

Klient on kohustatud arvestama kõikide investeerimistegevusega seotud riskidega. Fondi investeerimispoliitika määrab riske millest saab rohkem infot fondi prospektist.