Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Pakkumised

Järgmiste aastakümnete jooksul kogeb maailm laiaulatuslikke majanduslike muutusi. Tulevikuvaatega investorina oled sellest juba teadlik, kuid omajagu väljakutseks on see, kuidas sellest teadmisest kasu lõigata. Allpool oleme välja toonud viis juba toimuvat ülemaailmset muutust, millest lähtub meie temaatiline lähenemisviis investeeringutele ja „Trigoni vaade".

Võitlus maavarade üle

Teatud peamiste ressursside hinnad tõusevad ja kättesaadavus väheneb. Millisted riigid ja ettevõtted on selle muutuse jaoks kõige paremini positsioneeritud?

Globaalne keskklassi laienemine

28% maailma populatsioonist kulutab 10-100 USA dollarit päevas, mida Maailmapank defineerib kui „Globaalne keskklass". Aastaks 2030 oodatakse vastava näitaja suuruseks 66% ehk 5 miljardit inimest. Kuidas sellest trendist kasu saada?

Globaalne konvergents Läänega

See on suuresti asümmeetriline. Millised arenevad riigid ja tööstused saavutavad konvergentsis suurima kasvu?

Jätkusuutlikkuse vajadus

Kuidas saab investor jätkusuutlikult investeerides õiget asja teha nii, et see tulus oleks, võttes arvesse suurenevat nõudlust vähenevate ressursside järele?

Toiduainete nõudlus

Maailma toiduvarud üritavad nõudlusega sammu pidada, mis on loomulik tagajärg kasvavale populatsioonile ja suurenevale globaalsele keskklassile. Mis on parimad viisid põllumajandussektorisse investeerimiseks, võttes arvesse selle unikaalseid väljakutseid ja võimalusi?

Vastame neile investeerimisküsimustele läbi nelja fokuseeritud põhiteema. Need esindavad meie veendumusi makro tasandil. Seda alust kasutades, selekteerime potentsiaalsed asukohad ja sektorid ning identifitseerime fundamentaalse analüüsi teel spetsiifilised investeerimis-võimalused. Investorid pääsevad vastavate investeeringuteni läbi meie juhitavate ettevõtete ja projektide või läbi meie hallatavate aktsiafondide ja lepinguliste mandaatide.

Palun valige vasakult menüüribalt vastav teema.