Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Trigon Balti Fond

(Endise nimega Trigon Uus Euroopa Kasvufond)

Põhiline investeerimispiirkond: Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu).

Aktsiafond, mis investeerib väikesesse arvu hoolikalt valitud ettevõtetesse.

Fondi juhtimisel ei järgita ühtegi kindlat võrdlusindeksit.

Fookus: Ettevõtted, mis võivad tugevalt võita regiooni läänestumisest. Kasutades aktiivselt ära sihtturgude ebaefektiivsusi, investeerida ettevõtetesse, kus laiem investeerimiskogukond alahindab ettevõtte varade väärtust või potentsiaalseid lähiaja arenguid, mis võivad oluliselt parandada ettevõtte tulemusi.

Eesmärk: leida kõige atraktiivsemalt hinnatud ettevõtted, võttes arvesse nende kasvupotentsiaali, ning saavutada turust parem pikajaline tootlus, hoides samal ajal Fondi volatiilsust turu keskmise volatiilsuse lähedal.

Fond hoiab umbes 20-25 erinevat väärpaberit, mis pakuvad Fondijuhi arvates sihtturgudel parimat kasvupotentsiaali.

Investeeringud põhinevad soodsal riski-tulu suhtel ja ettevõtete põhjalikul analüüsil, mis võtab arvesse ettevõtte fundamentaalset väärtust ja kasvupotentsiaali ning võrdleb seda hetke turuhinnaga.

Fondi varasem tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus. Fondi osakute hind ja tootlused võivad nii langeda kui ka kasvada. Investorid ei pruugi saada tagasi kogu investeeritud summat. Riskifaktorid on täpsemalt kirjeldatud fondide prospekis.

A-osak
NAV 6.5282
Investor müüb 6.5282
Fondi maht (mio) 2.45
. .
A-osaku ajaloolised hinnad CSV
.  
1 päev -0.36%
Aasta algusest -3.27%
1 kuu -1.52%
3 kuud -4.84%
6 kuud -5.57%
1 aasta -0.74%
2 aastat 17.95%
3 aastat 28.26%
4 aastat 57.58%
5 aastat 51.84%
Alates loomisest 2.14%
 
1 päev -0.36%
Aasta algusest -2.55%
1 kuu -1.42%
3 kuud -4.52%
6 kuud -4.96%
1 aasta 0.16%
2 aastat 19.91%
3 aastat 31.42%
4 aastat 62.69%
5 aastat 58.14%
Alates loomisest -6.74%
C-osak
NAV 21.2438
Investor ostab 21.2438
Investor müüb 21.2438
. .
C-osaku ajaloolised hinnad CSV
 
1 päev -0.36%
Aasta algusest -3.27%
1 kuu -1.52%
3 kuud -4.83%
6 kuud -5.57%
1 aasta -0.74%
2 aastat 17.94%
3 aastat 28.25%
4 aastat 57.56%
5 aastat 51.8%
Alates loomisest 112.44%
eQ-osak
NAV 10.2863
Investor ostab 10.2863
Investor müüb 10.2863
. .
Andmed seisuga 19-Jul-2018
eQ-osaku ajaloolised hinnad CSV
 
1 päev -0.36%
Aasta algusest -3.27%
1 kuu -1.52%
3 kuud -4.84%
6 kuud -5.57%
1 aasta -0.74%
2 aastat 17.94%
3 aastat 28.26%
4 aastat 57.59%
5 aastat 51.84%
Alates loomisest 2.86%