Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Trigon Balti Fond

(Endise nimega Trigon Uus Euroopa Kasvufond)

Põhiline investeerimispiirkond: Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu).

Aktsiafond, mis investeerib väikesesse arvu hoolikalt valitud ettevõtetesse.

Fondi juhtimisel ei järgita ühtegi kindlat võrdlusindeksit.

Fookus: Ettevõtted, mis võivad tugevalt võita regiooni läänestumisest. Kasutades aktiivselt ära sihtturgude ebaefektiivsusi, investeerida ettevõtetesse, kus laiem investeerimiskogukond alahindab ettevõtte varade väärtust või potentsiaalseid lähiaja arenguid, mis võivad oluliselt parandada ettevõtte tulemusi.

Eesmärk: leida kõige atraktiivsemalt hinnatud ettevõtted, võttes arvesse nende kasvupotentsiaali, ning saavutada turust parem pikajaline tootlus, hoides samal ajal Fondi volatiilsust turu keskmise volatiilsuse lähedal.

Fond hoiab umbes 20-25 erinevat väärpaberit, mis pakuvad Fondijuhi arvates sihtturgudel parimat kasvupotentsiaali.

Investeeringud põhinevad soodsal riski-tulu suhtel ja ettevõtete põhjalikul analüüsil, mis võtab arvesse ettevõtte fundamentaalset väärtust ja kasvupotentsiaali ning võrdleb seda hetke turuhinnaga.

Fondi varasem tootlus ei garanteeri tootlust tulevikus. Fondi osakute hind ja tootlused võivad nii langeda kui ka kasvada. Investorid ei pruugi saada tagasi kogu investeeritud summat. Riskifaktorid on täpsemalt kirjeldatud fondide prospekis.

A-osak
NAV 6.8813
Investor müüb 6.8813
Fondi maht (mio) 2.97
. .
A-osaku ajaloolised hinnad CSV
Graafik on genereeritud A-osaku andmetest.  
1 päev 0.1%
Aasta algusest 1.96%
1 kuu 3.36%
3 kuud 1.14%
6 kuud 5.11%
1 aasta 16.1%
2 aastat 38.51%
3 aastat 53.55%
4 aastat 55.26%
5 aastat 68.22%
Alates loomisest 7.67%
 
1 päev 0.11%
Aasta algusest 2.05%
1 kuu 3.51%
3 kuud 1.13%
6 kuud 5.38%
1 aasta 16.83%
2 aastat 40.47%
3 aastat 56.9%
4 aastat 59.85%
5 aastat 74.73%
Alates loomisest -2.34%
C-osak
NAV 22.3927
Investor ostab 22.3927
Investor müüb 22.3927
. .
C-osaku ajaloolised hinnad CSV
 
1 päev 0.1%
Aasta algusest 1.96%
1 kuu 3.36%
3 kuud 1.14%
6 kuud 5.11%
1 aasta 16.1%
2 aastat 38.5%
3 aastat 53.53%
4 aastat 55.22%
5 aastat 68.18%
Alates loomisest 123.93%
eQ-osak
NAV 10.8426
Investor ostab 10.8426
Investor müüb 10.8426
. .
Andmed seisuga 17-Jan-2018
eQ-osaku ajaloolised hinnad CSV
 
1 päev 0.1%
Aasta algusest 1.96%
1 kuu 3.36%
3 kuud 1.14%
6 kuud 5.11%
1 aasta 16.1%
2 aastat 38.51%
3 aastat 53.55%
4 aastat 55.26%
5 aastat 68.23%
Alates loomisest 8.43%