Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Fondiosakute vahetamine

Trigoni fondide osakuid on võimalik omavahel vahetada. Näiteks kui investor teeb oma investeerimisstrateegias muudatusi ning soovib ühe Trigoni fondi osakud maha müüa ning sama raha eest osta teise Trigoni fondi osakuid, saab seda teha hoopis vahetuse teel ja sellega säästa väljumis- ja sisenemistasu. Osakuid saab vahetada ka osaliselt, vahetades näiteks poole või kolmandiku oma positsioonist teise fondi osakute vastu. Erainvestoritele on vahetamine eriti sobiv, sest võimaliku teenitud kasumi tulumaksu maksmise saab edasi lükata – tulumaks tuleb maksta alles peale täielikku väljumist Trigoni fondidest.

Osakute vahetamiseks tuleb osakuomanikul anda läbi oma kontohaldurpanga korraldus osakute vahetamiseks kontohalduri poolt ettenähtud vormis.

Osakute vahetamisel investorile väljamakseid ei tehta – investori kontol asendatakse ühe fondi osakud teise fondi osakutega makseta tehinguna.

Kui osakute vahetuskorraldus sisestatakse telleri poolt süsteemi pangapäeval enne fondi prospektis märgitud osakutehingute tähtaega, fikseeritakse tehingu hind järgmisel pangapäeval hiljemalt kella 14.00ks ning osakud vahetatakse Teie väärtpaberikontol tavaliselt neljandal pangapäeval pärast vahetuskorralduse sisestamist. Kui sisestate tehingu hiljem, nädalavahetusel või puhkepäeval, siis fikseeritakse hind ja osakud vahetatakse Teie väärtpaberikontol üks pangapäev hiljem. Vahetustehing tehakse osaku puhasväärtusega, sisenemis- ja väljumistasusid ei  võeta.

Fondiosakute vahetamine

Swedbank

Kuidas vahetada Trigoni fondide osakuid Swedbanki kaudu?

 1. Sisenege Swedbanki internetipanka
 2. Valige "Investeerimine, säästmine, pension"
 3. Valige "Fondid"
 4. Valige "Tehingud fondiosakutega"
 5. Valige "Fondivahetus"
 6. Valige "Soovin fondiosakuid vahetada"
 7. Valige rippmenüüst vastava fondi A, B, C või D osak, mille osakuid soovite vahetada
 8. Sisestage osakute arv, mida soovite vahetada (automaatselt sisestatakse kogu osakute arv)
 9. Valige fond, mille vastu soovite osakuid vahetada
 10. "Kliendi viide" – võite jätta tühjaks
 11. "Kommentaar" – kirjutage fond, millest vahetate ja millise fondi vastu
 12. Lugege tingimused läbi ja vajutage "Nõustun tingimustega"
 13. Kontrollige ja kinnitage tehing

Sampo Pank

Kuidas vahetada Trigoni fondide osakuid Sampo Panga internetipanga kaudu?

 1. Sisenege Sampo Panga internetipanka
 2. Valige "Investeeringud"
 3. Valige "Fondid ja väärtpaberid"
 4. Valige "Ülevaade"
 5. Vajutage väärtpaberi, mida soovite müüa, juures nuppu "Müün"
 6. Nüüd täitke blankett:
 • "Osakute kogus" – sisestage osakute kogus, mida soovite müüa
 • "Korralduse number" – täidetud Teie eest
 • "Märkused" – kirjutage mis fonde te omavahel soovite vahetada (näiteks, soovin vahetada Trigon Uus Euroopa Fondi C liiki osakud Trigon Venemaa Top Picks fondi C liiki osakute vastu).
 1. Nüüd vajutage "Sooritan tehingu"

Mõni päev peale makse toimumist laekuvad osakud märgitud summa ulatuses Teie väärtpaberikontole.

LHV Pank

Kuidas vahetada Trigoni fondide osakuid LHV Panga internetipanga kaudu?

 1. Sisenege LHV Panga internetipanka
 2. Sisenege LHV Panga internetipanka
 3. Valige RAHA KASVATAMINE alt Fondiosakute vahetamine
 4. Valige kontode menüüst konto, millel soovite fondiosakuid vahetada
 5. Täitke tehingukorraldus:
 • „Lähtefond" : valige rippmenüüst fondi nimi, mida soovite vahetada
 • „Sihtfond" : valige rippmenüüst fondi nimi, mille vastu soovite vahetada
 • „Vahetatav lähtefondi osakute arv" : sisestage fondiosakute kogus, mida soovite vahetada
 1. Vajutage nupule „Eelvaade"
 2. Seejärel ilmuvad tehingukorralduse andmed
 3. Sisestage PIN ning vajutage nupule „Kinnitan"

Mõni päev pärast tehingukorralduse sisestamist teostatakse osakute vahetamine Teie investeerimiskontol.

Küsimuste korral võtke ühendust LHV klienditoega telefonil 6 800 400 või e-maili aadressil klienditugi@lhv.ee

Muu pank

Kui olete mõne teise kontohalduri klient, palun saatke meile e-mail aadressile funds@trigoncapital.com. Seejärel saadame Teile täiendavad juhised tehingute tegemiseks.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

Telefoni teel: +(372) 667 9200
E-kirja teel:
funds@trigoncapital.
com