Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

TRIGON - Uus Euroopa Fond - faktid

Investeerimispiirkond EL uued liikmesriigid
Investeeringute stiil Väärtusaktsiad
UCITS IV
Jah
Fondivalitseja AS Trigon Asset Management (registreerimiskood 11339670)
Litsents 4.1-1/3, 15.01.2007
Inspektsioon Finantsinspektsioon www.fi.ee
Audiitor PricewaterhouseCoopers
Depositoorium
AS Swedbank (Liivalaia 8, 15040, Tallinn)
Fondijuht Mehis Raud
Fond loodi 10. aprill 2002 a.
Ost/müük Igal äripäeval
Asukoht Eesti
Õigus turustada avalikult fonde Eesti, Soome (C, E ja eQ osakud), Rootsi (C osak), Šveits (A ja C osakud), Suurbritannia (A ja C osakud), Austria (C osak), Saksamaa (C osak), Norra (C osak; ainult institutsionaalsetele investoritele)
ISIN kood A osak EE3600018602 (EUR)
ISIN kood eQ osak EE3600072856 (EUR)
ISIN kood C osak EE3600102372 (EUR)
ISIN kood E osak EE3600109468 (USD)
Bloomberg TRICEAE ET