Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Arenevate turgude agri- investeeringud

Trigon Capital pakub mitmeid erinevaid võimalusi investeerida otse arenevate turgude agri-ettevõtetesse. Nende ettevõtete ärimudelid põhinevad arenevate turgude investeerimisteemadel ning Trigon Grupi ulatuslikel kogemustel selles sektoris. Nutikatest investeeringutest agriettevõtetesse saavad 21. sajandi ühed suurimad edulood.

Agrisektori globaalne megatrend

Maailma rahvaarvu suurenedes on toiduainetootmisel raskusi kasvava nõudlusega sammu pidada. Pikas perspektiivis ootavad agriettevõtteid tõsised probleemid toodangu tõstmisega, kuna haritava maa hulk on viimastel aastakümnetel üle maailma vähenenud.

Põldude saagikus Läänemaailmas on nüüdseks saavutanud oma haripunkti - viimaste aastate jooksul ei ole need oluliselt suurenenud. See tähendab, et maailma kogutoodangu kasv peab tulenema kõrgemast saagikusest arenevatel turgudel.

28% maailma populatsioonist kulutab tänapäeval tarbimisele 10-100 USA dollarit päevas (ostujõuga kohandatud) – Maailmapank määratleb seda gruppi kui "globaalne keskklass”. 2030. aastaks kasvab selle grupi osakaal 66%-ni, mis arvuliselt tähendab viit miljardit inimest.

Sissetuleku kasv muudab inimeste toitumisharjumusi, mistõttu kulutavad nad toiduainetele järjest rohkem raha.

Maailma toiduainete kogunõudlus kasvab 2050. aastaks 70% (FAO prognoos)

Trigon Capital on end arenevatel turgudel positsioneerinud agriettevõtete kogu väärtusahelast maksimaalselt kasu saamiseks.